Algemene Informatie
& Voorwaarden voor Deelname

NXplorers Junior

Aanmelden & deelname

 • NXplorers Junior is voor leerlingen van groep 7 en 8 van het primair onderwijs.
 • Aanmelden voor NXplorers Junior kan alleen via de website https://www.nxplorersjunior.nl/
 • De leerkracht van de klas geeft zich op voor NXplorers Junior en stuurt de uiteindelijke bijdrage in van zijn/haar groepen.
 • Per klas mogen meerdere groepen deelnemen aan NXplorers Junior.
 • Na inschrijving ontvangt de leerkracht het lespakket van Shell. Hiermee is de deelname aan NXplorers Junior nog niet verzekerd. Deelname aan NXplorers Junior is pas officieel na ontvangstbevestiging van de bijdrage aan NXplorers Junior 2021/2022.
 • Deelname aan NXplorers Junior via nxplorersjunior.nl is uitgesloten voor scholen die zijn gevestigd buiten Nederland. Het opvragen van het lespakket en het volgen van de lessen is wel beschikbaar voor scholen buiten Nederland.
 • Insturen van een bijdrage aan NXplorers Junior kan alleen middels het daarvoor bestemde platform https://www.nxplorersjunior.nl/ via een PowerPoint of PDF bestand.
 • NXplorers Junior 2021/2022 loopt van eind september 2021 tot en met eind april 2022.
 • De deadline voor inzenden van de idee├źn is 22 april 2022. Bijdragen die na het verstrijken van de deadline worden ingezonden, worden uitgesloten van beoordeling door de jury en deelname aan NXplorers Junior 2021/2022.

Bekendmaking finalisten, winnaars & prijs

 • De 15 finalistenteams worden in juni 2022 bekendgemaakt. De contactpersonen van de teams van destbetreffende deelnemende scholen worden hiervan op de hoogte gebracht via e-mail.
 • De 15 finalistenteams ontvangen een uitnodiging voor een finale evenement. Nadere informatie wordt aan de leerkrachten van de finale teams bekendgemaakt.
 • De winnaars van NXplorers Junior 2021/2022 worden bekendgemaakt tijdens een daarvoor georganiseerde prijsuitreiking.
 • Shell behoudt zich het recht voor om de invulling van het finale evenement en de keuze van de datum van dit evenement te wijzigen.
 • Shell behoudt zich het recht voor om de invulling van de prijsuitreiking en de keuze van de datum van dit evenement te wijzigen.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Algemeen

 • De organisator van NXplorers Junior is Shell Nederland B.V.
 • De intellectuele eigendomsrechten op alle bijdragen aan NXplorers Junior blijven eigendom van de deelnemende leerlingen/uitvinders.
Top