Disclaimer

Dit is een project van Shell Nederland B.V.

Hoewel Shell-maatschappijen een eigen identiteit hebben, worden zij op deze website soms gemakshalve met de collectieve benaming ‘Shell’ of ‘Groep’ aangeduid in passages die betrekking hebben op maatschappijen van Shell, of wanneer vermelding van de naam van de maatschappij(en) gevoeglijk achterwege kan blijven.

Voorbehoud

Als op deze website meningen staan over mogelijke toekomstige ontwikkelingen, mogen deze niet worden beschouwd als een advies tot aan- of verkoop van aandelen Shell plc.

De informatie en het materiaal of de gekoppelde websites van derden worden op geen enkele manier door Shell Nederland B.V., noch enig ander lid van de Shell Group bevestigd, aangenomen, gecertificeerd of op enige andere manier gevalideerd. Hieronder vallen ook de eventuele activiteiten en diensten die op deze website worden aangeboden door enige adverteerder op de website of die aan de website is verbonden.

© Shell Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden

Top