Privacy- en cookiebeleid

Uw privacy is belangrijk voor Shell. Neem daarom even de tijd om u - als bezoeker van deze website - vertrouwd te maken met dit privacybeleid en cookiebeleid en neem contact met ons op als u vragen heeft. Deze Privacyverklaring is een aanvulling op het Algemene Privacybeleid en Cookiebeleid, raadpleegbaar op https://www.shell.nl/privacy.html en https://www.shell.nl/cookie-policy.html.

Wat is een cookie?

Deze website van Shell, (www.nxplorersjunior.nl, op deze pagina hierna te noemen: "de website"), maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein gegevensbestand dat door uw browser op uw computer of mobiele apparaat wordt opgeslagen. De cookie zorgt er bijvoorbeeld voor dat de website uw acties of voorkeuren 'onthoudt'.

De meeste internetbrowsers ondersteunen cookies. Gebruikers kunnen hun browsers echter zo instellen dat bepaalde soorten cookies of specifieke cookies worden geweigerd. Daarnaast kunnen gebruikers cookies op elk gewenst moment verwijderen.

Functionele cookies

De website maakt gebruik van functionele cookies en cookies die door derde partijen worden geplaatst. Functionele cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt. Ze onthouden bijvoorbeeld tijdens uw sessie bepaalde instellingen of zoekwoorden.

Google Analytics

Via de website wordt/worden een (of meer) cookie(s) geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt bijvoorbeeld niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Facebook

Via de website wordt/worden een (of meer) cookie(s) geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Facebook. Wij gebruiken deze dienst bijvoorbeeld om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe succesvol onze campagnes zijn, en om de juiste doelgroep(en) te kunnen bereiken. Facebook kan deze informatie aan derden verschaffen indien Facebook hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Facebook verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Cookies uitschakelen

Via de instellingen van de webbrowser heeft de gebruiker mogelijkheden om cookies te beheren. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw webbrowser of van de betreffende derde partij.

Google Analytics

Via de website wordt/worden een (of meer) cookie(s) geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt bijvoorbeeld niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Algemeen

Shell vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van groot belang. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die gebruikt kunnen worden om rechtstreeks of indirect een specifieke persoon te identificeren. U bent niet verplicht om Shell de persoonsgegevens te verstrekken waarom we vragen, maar als u ervoor kiest om ze niet te verstrekken, kunnen we u mogelijk niet of niet goed informeren, of kunt u mogelijk niet deelnemen aan onze activiteiten. Wij willen u graag goed informeren en van dienst zijn, maar zullen in die gevallen om uw toestemming vragen.

Shell kan persoonsgegevens verzamelen vanaf diverse informatiebronnen, te weten:

  • Persoonsgegevens die u ons rechtstreeks verstrekt;
  • Persoonsgegevens die we automatisch verzamelen
  • Persoonsgegevens die we vanaf andere informatiebronnen verzamelen

Wanneer u de website bezoekt, dan kunnen kenmerken van uw opvragingen in logfiles op onze servers worden bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses gedurende een beperkte periode bewaard. De gegevens, die u achterlaat via formulieren, worden bewaard voor het strikt noodzakelijke doel en niet zonder toestemming gebruikt om u aanbiedingen of andere berichten te sturen. Websites zijn opgezet volgens de principes ‘privacy by design’ en ‘privacy by default’.

Voor iedere internetpagina die u bezoekt kunnen gegevens worden opgeslagen, bijvoorbeeld via Google Analytics. Gegevens die worden bewaard kunnen onder meer zijn URL, IP, tijdstip, user-agent, browsertype, beeldschermgrootte.

Beveiliging

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Verstrekking aan derden

Shell kan gebruikmaken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit Privacy Statement. Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker voor Shell, waarbij Shell zorgt draagt dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor Shell optreden als verwerker hebben een verwerkersovereenkomst met Shell afgesloten, waarin onder meer is opgenomen dat zij persoonsgegevens alleen zullen verwerken in opdracht van Shell.

Shell verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden met uw voorafgaande toestemming, of indien Shell daartoe verplicht is op grond van Wet- en regelgeving.

Doorgifte buiten Europa

Uw persoonsgegevens zullen alleen door Shell of door Shell ingeschakelde derden worden opgeslagen of verwerkt buiten de European Economic Area (hierna: EEA) indien dat in overeenstemming is met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de EEA.

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel en de wettelijke bepalingen daaromtrent waarvoor Shell de gegevens heeft verzameld.

Uw rechten

U heeft het recht om geïnformeerd te worden en Shell te verzoeken inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en deze te verbeteren en/of aan te vullen. Tevens heeft u het recht onder bepaalde omstandigheden op verplaatsbaarheid van gegevens, om vergeten te worden, op beperkte verwerking van uw persoonsgegevens en het recht op bezwaar. Ook heeft u het recht op intrekking van uw toestemming. Voorts heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een Toezichthoudende instantie over de manier waarop wij u persoonsgegevens verwerken.

Een dergelijk verzoek kunt u indienen door met ons contact op te nemen. Kijk voor contactgegevens op de website van Shell. Indien je jonger bent dan 16 jaar, dienen dergelijke verzoeken te worden gedaan door de wettelijk vertegenwoordiger. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden wettelijke vertegenwoordigers aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonsgegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons, dan verwijderen wij deze informatie zo snel mogelijk.

Er kan te allen tijde bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden en/of de (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketing informatie door dit verzoek schriftelijk te richten aan de adresgegevens zoals te vinden op de website van Shell (zie link hierboven).

In de e-mails die wij u sturen via e-mailservice, alsmede in overige door ons gestuurde marketinginformatie, is ook een afmeldmogelijkheid opgenomen. Als u hiervan gebruikmaakt, zult u dergelijke berichten niet meer ontvangen. Voor informatieberichten kunt u zich niet afmelden. Houdt u er alstublieft rekening mee dat uw wijziging zo spoedig mogelijk wordt verwerkt; Shell kan niet uitsluiten dat uw verzoek tot wijziging kruist met een reeds verzonden uiting, maar doet haar uiterste best dit te voorkomen.

Top