Home
1.

1. Geen armoede

Heb jij genoeg te eten en drinken? Een dak boven je hoofd? En de spullen die je nodig hebt? Dan heb jij het goed voor elkaar. Dat geldt niet voor iedereen in de wereld. Veel mensen, ook in Nederland, leven in armoede. Dus moeten we zorgen dat geld beter wordt verdeeld

Sluiten
2.

2. Geen honger

Wist je dat een op de negen mensen in de wereld leeft met honger? Dat kan natuurlijk niet. We moeten op een slimme manier voedsel maken. Minder vlees, meer plantaardige producten. En biologisch als het kan. Samen helpen we honger de wereld uit.

Sluiten
3.

3. Goede gezondheid en welzijn

Iedereen wil fit en gezond zijn. Daar kun je zelf aan bijdragen door gezond te eten en genoeg te bewegen. Als je dan tóch ziek wordt, wil je een dokter die je helpt en medicijnen die je beter maken. We moeten zorgen dat iedereen naar de dokter kan als dat nodig is.

Sluiten
4.

4. Kwaliteitsonderwijs

In de wereld kunnen meer dan honderd miljoen jongeren niet goed lezen of schrijven. Dat los je op met goed onderwijs. Ook in landen waar oorlog is, moeten kinderen naar school kunnen. Jongens én meisjes, jong en oud, iedereen moet in ieder geval de middelbare school kunnen afmaken.

Sluiten
5.

5. Gendergelijkheid

Mannen en vrouwen hebben dezelfde rechten. Dat staat in een belangrijk document: de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens. Toch zie je in sommige landen dat meisjes en vrouwen niet hetzelfde worden behandeld als mannen. Daar moet een eind aan komen.

Sluiten
6.

6. Schoon water en sanitair

Bij jou komt fris drinkwater gewoon uit de kraan. En iedereen in Nederland heeft vast een wc of douche thuis. Dat is wereldwijd nog lang niet altijd het geval. Miljarden kinderen en volwassenen worden ziek door vervuild drinkwater. Ze kunnen hun handen niet wassen of hebben geen schone wc. Hoe kunnen wij andere landen helpen?

Sluiten
7.

7. Betaalbare en duurzame energie

We moeten overstappen op schonere bronnen van energie, zoals water, wind en zon. Dan zouden we onze telefoons kunnen opladen en auto kunnen rijden zonder dat we broeikasgassen uitstoten en hiermee de lucht vervuilen. En wist je dat er op sommige plekken mensen helemaal nog niet aangesloten zijn op een stroomnetwerk. Hoe kunnen we ook hen voorzien van duurzame energie?

Sluiten
8.

8. Waardig werk en economische groei

Wat wil jij later worden? Wetenschapper, leraar, dokter of iets anders? Als je goed je best doet op school, heb je In Nederland kans op een goede baan. Dat willen we overal in de wereld. Er moet voldoende werk zijn en een goed salaris voor mensen die werken. Kinderen moeten juist vrij kunnen zijn. Dat zeggen we tegen de landen waar nog kinderarbeid is.

Sluiten
9.

9. Industrie, innovatie en infrastructuur

De infrastructuur van een wijk of stad zijn alle wegen, leidingen, bruggen, spoorlijnen, enzovoorts. In de toekomst zouden die zo duurzaam en slim mogelijk moeten zijn, zoals een weg die automatisch je auto oplaadt. Die infrastructuur is er trouwens ook online: hoe zorgen we dat iedereen veilig en goed mee kan doen aan internetverkeer?

Sluiten
10.

10. Ongelijkheid verminderen

Gelijke kansen voor iedereen. Daar kunnen we samen aan werken. Dit betekent dat het verschil tussen arme en rijke mensen kleiner wordt. Dat mensen elkaar helpen en niet discrimineren.

Sluiten
11.

11. Duurzame steden en gemeenschappen

Als in 2050 twee derde van de mensen in de stad woont, kan dat zorgen dat steden veel minder schoon en veilig zullen zijn. Daarom moeten steden zo groeien dat iedereen er veilig kan wonen, maar het wel leefbaar en schoon blijft.

Sluiten
12.

12. Verantwoorde consumptie en productie

We moeten zuinig zijn op water, voedsel en grondstoffen. Dat betekent dat we zo min mogelijk moeten verspillen, en zoveel mogelijk moeten proberen te hergebruiken. Dat vraagt om duurzame productie en consumptie. Wat kunnen we maken van het plastic afval in de oceaan? En hoe zorgen we dat je zo weinig mogelijk voedsel en spullen hoeft weg te gooien?

Sluiten
13.

13. Klimaatactie

Het wordt gemiddeld warmer op onze aarde. Die opwarming zorgt voor stijging van de zeespiegel, vaker extreme weersomstandigheden, droge plekken die droger worden en natte plekken die natter worden. Hoe zorgen we dat het niet nog warmer wordt?

Sluiten
14.

14. Leven in het water

Driekwart van de aarde is zee. Als we goed voor de zee zorgen, zorgt de zee goed voor ons. Dus we moeten duurzamer vissen, geen afval en vervuilende stoffen in de oceaan terecht laten komen, en belangrijke gebieden zoals koraalriffen beschermen.

Sluiten
15.

15. Leven op het land

Bossen, oerwouden, graslanden, woestijnen - de natuur zit vol met leven. Maar veel dieren en planten worden bedreigd met uitsterven. We moeten zorgen dat ze blijven bestaan, door bijvoorbeeld geen bossen meer om te kappen en natuurgebieden met elkaar te verbinden.

Sluiten
16.

16. Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Nederland is een heel veilig land. Bij ons lopen geen soldaten op straat die mensen moeten bewaken. En als je fiets gestolen wordt, kun je aangifte doen bij de politie. Maar op andere plekken in de wereld is nog oorlog en voelen mensen zich onveilig. Als we dat geweld kunnen stoppen, wordt iedereen daar beter van.

Sluiten
17.

17. Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Denk je dat het klimaatprobleem ophoudt bij de grens van Nederland? Natuurlijk niet! De opwarming van de aarde, luchtvervuiling, een tekort aan water… het zijn problemen waar we samen voor staan. Alleen door slim samen te werken, kunnen we de werelddoelen bereiken.

Sluiten